fbpx

MÜÜGITINGIMUSED

 

1. Müügitingimuste kehtivus

a) Müügitingimused kehtivad peobox.ee e-poe klientide (edaspidi Klient) ja peobox.ee vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

b) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad peobox.ee e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

c) Peobox.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse peobox.ee veebilehel.

2. Tellimistingimused

a) Tellimus vormistatakse peobox.ee Kliendi ja peobox.ee esindaja PartyHelp OÜ vahel. Tellimuse vormistamine on samaväärne Ostu-Müügilepingu sõlmimisega.

b) Tellimuse vormistamisel teeb Klient tellimuse elektrooniliselt, lisades toote virtuaalsesse ostukorvi. Tellimus vormistatakse hetkest, kui Klient vajutab lingile „Esita tellimus”. Tellimuse kinnitus saadetakse Kliendi poolt märgitud e-mailile. Sooritatud tellimuse arve edastab PartyHelp OÜ Kliendile koos kaubaga.

c) Tellimust täites soovitame olla tähelepanelik, et vältida ebatäpsusi andmetes ja tellitavate toodete kogustes. Klient on vastutav oma tellimuskirja õigsuse ees.

d) Tellimus jõustub hetkest, kui arve järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud PartyHelp OÜ arvelduskontole.

3. Hinnad

a) Kõik hinnad peobox.ee veebipoes on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

b) Ostudele lisandub postitamise kulu, kui ei ole märgitud teisiti (näiteks kampaaniad tasuta transpordiga). Alates 100-eurosest ostust on transport tasuta.

c) Hinnad kehtivad alates tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni.

d) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohandatakse Kliendi ja PartyHelp OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

4. Toodete eest tasumine

a) Klient tasub toodete eest vastavalt PartyHelp OÜ poolt edastatud tellimuse kinnitusele.

b) PartyHelp OÜ jätab endale õiguse tellimus ja arve tühistada, kui Klient ei ole tasunud arvel toodud summat 3 ööpäeva jooksul peale tellimuse tegemist.

c) Toodete eest tasub Klient PartyHelp OÜ arveldusarvele arvel märgitud panka.

5. Kohaletoimetamine ja tarneaeg

a) Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib peobox.ee tellimuse ning postitab tellimuse pakiautomaati või saadab paki kulleriga soovitud asukohta.

b) Laos oleva kauba tarneaeg on reeglina 2-3 päeva (maksimaalselt kuni 7 päeva). Tarneaega hakatakse lugema lepingu jõustumise hetkest ehk hetkest kui arvel toodud summa on laekunud PartyHelp OÜ arvelduskontole

c) Viivitusteta kohaletoimetamiseks palume olla hoolikad kohaletoimetamise andmete sisestamisel tellimuse vormistamisel.

d) Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

e) PartyHelp OÜ ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud Kliendile lubatud kohaletoimetamise päevaks õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida PartyHelp OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.

6. Tagastamisõigus

  1. Peale tellimuse kättetoimetamist on Tarbijal õigus tellitud tooted tagastada või vahetada sama hinnaväärtusega mingi muu toote vastu 14 päeva jooksul.
  2. Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema kasutamata ja avamata originaalpakendis.

c) Müügilepingust taganemisel hüvitatakse Kliendile lisaks kauba maksumusele ka esialgne postikulu.

d) Kauba tagastamisega seotud kulu kannab Klient.PartyHelp OÜ kannab kauba tagastusega seotud kulu juhul kui kohale toimetatud kaup erines tellitust.

e) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil info@peobox.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Kliendiga võetakse ühendust ja kooskõlastatakse kauba tagastamine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

f) Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

g) Kui tagastatud toode on rikutud ja selle põhjus ei ole tingitud PartyHelp OÜ-st ja kui toodet on Kliendi poolt kasutatud mittesihipäraselt, on PartyHelp OÜ-l õigus tasaarveldada kauba kahju. Kui Klient ei nõustu tasaarveldatud summaga, on Kliendil õigus taotleda kauba väärtuse vähenemise kindlaks tegemisele sõltumatu ekspert. Sõltumatu eksperdi kulud maksab see pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

h) E-poel on õigus e-poe vahendusel tehtud tellimusest sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata, kui kaup on laost otsa saanud või kui kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu. Kui e-poel ei ole võimalik tellimust täita, võetakse Kliendiga esimesel võimalusel ühendust ning tagastatakse tasutud summa viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

7. Pretensioonide esitamine ja tellimuse tagastamine

a) Tarbijal on õigus pöörduda kauba puuduse ilmnemisel kaupleja poole kahe aasta jooksul pärast ostu sooritamist. Kui selgub, et kaubal on tootmisdefekt, tuleb asi kauplejal parandada või asendada. Kui parandamine ebaõnnestub ja asendamine pole võimalik, on tarbijal õigus lepingust taganeda ehk toode tagastada ja saada raha tagasi. Kokkuleppel tarbijaga võib summa hüvitada ka kinkekaartides.

Tootja ei vastuta:

1) kliendi poolt rikutud toote halvenemise eest;

2) toote mittesihipärasest kasutamisest tingitud vigastuste/puuduste eest;

3) toodete kasutusjuhendis märgitud hoolduse mittetegemisest tingitud vigastuste/puuduste eest.

Toote nõuetele mittevastavusest teatada e-mailile info@peobox.ee.

b) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada toode. Toote tagastamise transpordikulud kompenseerib PartyHelp OÜ.

Kliendile kantakse tagastatud kauba eest tasutud summa koos transpordimaksuga Kliendi pangakontole 7-14 tööpäeva jooksul.

c) Avastades toote mittesobivuse nõuetele, on Klient kohustatud sellest teatama viivitamatult 7 päeva jooksul. Kui Klient on toodet kasutanud ka pärast vea ilmnemist, ei rahuldata Kliendi pretensioone.

8. Kliendi konfidentsiaalsus ja muud tingimused

a) PartyHelp OÜ-l ei ole õigus levitada Kliendi andmeid.

b)  PartyHelp OÜ ei avalda Kliendi andmeid mitte ühelegi teisele isikule ja Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist PartyHelp OÜ andmebaasist.

9. Vastutus

a) PartyHelp OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate PartyHelp OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

10.Vääramatu jõud

a) PartyHelp OÜ ei vastuta teile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida PartyHelp OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.

11. Muud tingimused

a) Lisaks Partyhelp OÜ koostatud tingimustele kaitseb mõlemaid osapooli, nii Klienti kui PartyHelp OÜ-d, Eesti Vabariigi seadused. Kliendi huve kaitseb Tarbijakaitseamet.

b) PartyHelp OÜ lahendab arusaamatused oma klientidega rahumeelselt ja läbirääkimiste teel. Kui osapooled siiski ei leia sobivat lahendust, on mõlemal osapoolel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Tallinna linnakohtusse.

X